Tegoroczna sesja egzaminów pisemnych matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB) nie odbędzie się. Oceny zostaną wystawione na podstawie dotąd przesłanych materiałów oraz przewidywanych ocen z przedmiotu - zdecydowała International Baccalaureate Organization.

W Polsce co roku do matury międzynarodowej przystępuje kilkuset uczniów z kilkudziesięciu klas realizujących program IB, na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy.

W tym roku sesja egzaminów pisemnych na maturze międzynarodowej miała się odbyć w dniach 30 kwietnia - 22 maja.

"Nasi uczniowie, ich dobro i ich rozwój w późniejszych etapach życia, są naszymi priorytetami w obliczu tej niespotykanej pandemii" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej International Baccalaureate Organization. Jak zaznaczono, decyzja o odwołaniu sesji egzaminów pisemnych wydaje się w tej sytuacji najbardziej odpowiedzialnym i etycznym działaniem.

Poinformowano, że oceny z wybranych przez uczniów przedmiotów egzaminacyjnych zostaną im wystawione na podstawie dotąd przesłanych materiałów oraz przewidywanych ocen z tego przedmiotu. Część egzaminów maturzyści IB mają już za sobą - to egzaminy ustne z języków i udokumentowane przeprowadzone przez nich projekty badawcze. Pozostała część sprawdzianów ustnych przeprowadzona zostanie online.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół prowadzących program IB 27 marca.

Jak przebiegają międzynarodowe egzaminy maturalne

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze na przełomie kwietnia i maja, trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, obcy i matematyka. Oprócz tego są egzaminy z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Program IB jest realizowany w dwóch ostatnich klasach liceum. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały na egzamin maturalny są przygotowywane w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie. Program IB realizują szkoły w 135 krajach. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem języka ojczystego) uczniowie zdają po angielsku.

Każda praca jest oceniana w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Poza tym wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową". Na świecie program IB jest prowadzony przez prawie 2,5 tys. szkół.

Program przygotowujący do międzynarodowej matury w Polsce jest realizowany od 1993 r. Jako pierwsze przystąpiły do niego III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. Obecnie realizuje go kilkadziesiąt szkół w całym kraju, publicznych i niepublicznych, międzynarodowych i nienależących do polskiego systemu edukacji.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (m.in. MIT - Massachusetts Institute of Technology).

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.