​Zniesienie zakazu handlu w niedziele w czasie epidemii i trzy miesiące po jej zakończeniu. Taki przepis wprowadziła właśnie do ustawy covidowej senacka komisja zdrowia. Pracuje ona nad uchwaloną w czwartek przez Sejm ustawą, mająca ułatwić zwalczanie koronawirusa.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, przepis wykracza poza zakres ustawy, która wyszła z Sejmu i zwykle stanowi to naruszenie zasad stanowienia prawa. Autor poprawki, senator Adam Szejnfeld powołał się jednak na przepisy umożliwiające wykroczenie poza materię rozpatrywanej ustawy, jeśli przy jej rozpatrywaniu pojawi się potrzeba takiej zmiany.

Tego samego zdania było 6 senatorów, przeciwny był jeden. Projekt został uzasadniony względami ekonomicznymi i potrzebą rozproszenia kolejek, jakie powstają w sklepach przed weekendami w związku z ich zamknięciem w niedziele.

Przepis o zniesieniu zakazu handlu w niedziele miałby obowiązywać w czasie stanu epidemii i 90 dni po jego zniesieniu. 

Wykonujący go pracodawcy musieliby jednocześnie zapewnić pracownikom sklepów dwie wolne niedziele w miesiącu.

Jeszcze dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowego przepisu.