Już w środę rozpoczną się egzaminy gimnazjalne, które potrwają do piątku. Pierwszego dnia uczniowie trzecich klas gimnazjów zmierzą się z testem z wiedzy humanistycznej, w czwartek napiszą egzamin z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a w piątek - z języka obcego nowożytnego. Dziś warto zatem przygotować przybory, które posłużą do napisania egzaminów.

Już w środę rozpoczną się egzaminy gimnazjalne, które potrwają do piątku. Pierwszego dnia uczniowie trzecich klas gimnazjów zmierzą się z testem z wiedzy humanistycznej, w czwartek napiszą egzamin z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a w piątek - z języka obcego nowożytnego. Dziś warto zatem przygotować przybory, które posłużą do napisania egzaminów.
Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

Każdy uczeń zdający egzamin powinien mieć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem, dzięki któremu zaznaczy odpowiedzi na arkuszu. Można zabrać więcej niż jeden długopis/pióro.

Na egzaminie z matematyki uczniowie powinni mieć także linijkę. Rysunki, które pojawią się podczas rozwiązywania zadań należy wykonywać długopisem. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że nie można wykonywać rysunków ołówkiem.

Z dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

Osoby przewlekle chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać ze sprzętu medycznego i leków zaleconych przez lekarza.

Podczas egzaminu gimnazjalnego nie można korzystać z kalkulatora ani słowników. Zabronione jest także wnoszenie na salę urządzeń telekomunikacyjnych, w tym smartfonów.

Zabierz legitymację szkolną

Gimnazjalisto, pamiętaj również o tym, że musisz mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną. Ławkę, przy której napiszesz egzamin, wylosujesz przed wejściem na salę.

Przykładowy test z wiedzy humanistycznej. Sprawdź się!

(łł)