​W środę uczniowie ostatniej klasy gimnazjum przystąpią do trzydniowego maratonu egzaminacyjnego, podczas którego zmierzą się z testami sprawdzającymi dotychczasowo zdobytą przez nich wiedzę. Pierwszego dnia, w środę, część humanistyczna, w czwartek - matematyczno-przyrodnicza, a w piątek egzamin z języka obcego nowożytnego.

​W środę uczniowie ostatniej klasy gimnazjum przystąpią do trzydniowego maratonu egzaminacyjnego, podczas którego zmierzą się z testami sprawdzającymi dotychczasowo zdobytą przez nich wiedzę. Pierwszego dnia, w środę, część humanistyczna, w czwartek - matematyczno-przyrodnicza, a w piątek egzamin z języka obcego nowożytnego.
Egzamin gimnazjalny (zdjęcie ilustracyjne) /Krzysztof Kot /RMF FM

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
- z języka obcego nowożytnego.‎

Gimnazjalista może zdawać egzamin z jednego, wybranego wcześniej języka obcego. Na liście dostępnych języków są: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski. Należy jednak podkreślić, że uczeń mógł wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Wszyscy zdają, niezależnie od wyników

Egzamin ma formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określa jednak minimalnego wyniki, jaki powinien uzyskać uczeń, co oznacza, że tego egzaminu nie można nie zdać.

Nie mogę przystąpić do egzaminu, co dalej?

W tym roku egzamin gimnazjalny odbywa się w dniach 19-21 kwietnia. Jeżeli uczeń nie może przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, np. z powodu choroby, ma możliwość napisania go w czerwcu.

Ile trwa egzamin?

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego, niezależnie od wybranego przez ucznia poziomu, trwa 60 minut.‎

Co ze sobą zabrać?

Uczeń na egzamin powinien przynieść długopis lub pióro z czarnym tuszem, a w przypadku części egzaminu z matematyki również linijkę.

Nie można natomiast korzystać z kalkulatora oraz słowników. Zabronione jest także przynoszenie urządzeń telekomunikacyjnych, np. smartfonów.

Jakie informacje powinny znaleźć się na arkuszu?

Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany z wykorzystaniem specjalnej naklejki przygotowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Należy zamieścić także kod ucznia oraz swój numer PESEL.

Nie ściągaj!

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia przez ucznia zabronionego urządzenia lub materiałów i przyborów, które nie zostały zatwierdzone przez CKE, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia danemu uczniowi egzamin. 

Zabierz legitymację szkolną!

Gimnazjalisto, pamiętaj również o tym, że musisz mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną. Ławkę, przy której napiszesz egzamin, wylosujesz przed wejściem na salę. 

Zaczynasz punktualnie o godzinie 9:00. Powodzenia!

(łł)