Unijni ambasadorowie zgodzili się co do zasad wysłuchania Polski w kwestii praworządności, które odbędzie się 18 września. Potwierdziły się informacje naszej korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borginon.

Drugie wysłuchanie Polski w Radzie UE będzie miało podobny przebieg jak pierwsze. Rozpocznie się o godzinie 14:30 i także będzie trwało trzy godziny.

W kolejności głos zabiorą wiceszef KE Frans Timmermans, wiceszef MSZ Konrad Szymański, a następnie unijni ministrowie będą mu zadawać pytania.

Tematem pytań będą mogły być wszystkie kwestie dotyczące reformy sądownictwa, które skłoniły w grudniu zeszłego roku KE do wszczęcia procedury art.7. A więc sprawy od Trybunału Konstytucyjnego, KRS, sądów powszechnych, skargi nadzwyczajnej po kwestię Sądu Najwyższego.

Ambasadorowie nie zgłaszali żadnych uwag, głosu nie zabrał także przedstawiciel Polski, co zostało odebrane jako zgoda wszystkich co do przebiegu wysłuchania - powiedział RMF FM jeden z unijnych dyplomatów, który brał udział w spotkaniu ambasadorów.

Rozmówcy Katarzyny Szymańskiej-Borginon twierdzą, że wysłuchanie skupi się na sprawie "czystki emerytalnej" w Sądzie Najwyższym.

Po etapie wysłuchania i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego państwa członkowskie mogą stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę wartości unijnych. Do tego potrzeba jednak większości czterech piątych głosów.

Komisja Europejska przedstawi ambasadorom w przyszłym tygodniu dokument opisujący stan dialogu z Polską w kwestii praworządności.

 (j.)