Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zarzuca prezydentowi Andrzejowi Dudzie prowadzenie "kampanii nienawiści" przeciwko sędziom podczas spotkań przedwyborczych. Sędziowie wydali w tej sprawie oświadczenie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści skierowanej przeciwko sędziom, realizowanej przez urzędującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę przy okazji spotkań przedwyborczych w Zwoleniu i Katowicach - napisali sędziowie.

Twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski jest kłamliwe, zaś sugerowanie, że sędziowie są nieodpowiedzialni i "powinni być eliminowani", gdyż inaczej "Polska nigdy nie będzie normalnym państwem" jest przykładem mowy nienawiści, która może skutkować aktami przemocy skierowanymi wobec poszczególnych sędziów - zaznaczono.

Sędziowie przypominają także, że władza sądownicza - obok ustawodawczej i wykonawczej - jest według konstytucji trzecią, równorzędną władzą.

Niezależny wymiar sprawiedliwości stanowi podstawową gwarancję praw i wolności obywateli przysługujących im z mocy Konstytucji RP. Podważanie tych wartości przez Prezydenta RP jest niedopuszczalne i sprzeczne z polskim porządkiem prawnym - podkreślono.

"Iustitia" o Ochockim: Postępowanie dyscyplinarne całkowicie bezpodstawne

"Iustitia" opublikowała także stanowisko w sprawie sędziego Jarosława Ochockiego, który jest na celowniku rzecznika dyscypliny w związku ze swoimi słowami o Andrzeju Dudzie. Ochocki we wpisie na Twitterze nazwał Dudę "złym człowiekiem" i "marnym prezydentem".

Zdaniem stowarzyszenia wszczęcie postępowania wobec Ochockiego jest "całkowicie bezpodstawne". Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Rzecznik Dyscyplinarny SSP oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowania czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego - zaznaczono.

"Iustitia" stwierdza także, że ich zdaniem wypowiedź Ochockiego to reakcja na "krzywdzące słowa Prezydenta RP dotyczące polskich sędziów i ma charakter krytycznej opinii". W żadnym wypadku nie wyczerpuje to znamion przestępstwa znieważenia Prezydenta RP, co z pewnością jest wiadome podejmującemu czynności zastępcy Rzecznika - podkreślono. 

Duda o "eliminowaniu czarnych owiec"

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Katowicach twierdził, że niektórzy nie chcą naprawy polskiego sądownictwa, bo "jest im wygodnie, posiadają nietykalność". Zdaniem głowy państwa, musi to zostać zmienione, "albo Polska nigdy nie będzie normalnym państwem".

Możemy mieć w Polsce różne spory, ale ta sprawa jest w moim przekonaniu poza sporem, że wymiar sprawiedliwości musi zostać naprawiony, a sędziowie muszą zrozumieć, jaka rzeczywiście jest ich rola w polskim państwie - mówił do górników, prosząc ich o wsparcie.

Prezydent twierdził także, że wśród sprzeciwiających się reformie sądownictwa "są osoby, które orzekały w stanie wojennym i skazywały ludzi na karę więzienia za działalność, za wolną Polskę".

W Zwoleniu na Mazowszu natomiast Duda mówił o "eliminowaniu czarnych owiec" ze środowiska sędziowskiego.