Jest zapowiedź pierwszej skargi na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie nowych sędziów Sądu Najwyższego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożono wniosek o unieważnienie konkursu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie trwającej procedury.

Uchwałę zamierza zaskarżyć jeden z kandydatów odrzuconych przez Krajową Radę Sądownictwa, który na razie wniósł o zatrzymanie procesu m.in. przekazania uchwał KRS prezydentowi.

Co istotne, wniosek o zabezpieczenie "ze względu na ważny interes wymiaru sprawiedliwości" złożony został właśnie jeszcze przed ich przekazaniem, by uniemożliwić powołanie sędziów w trybie niezgodnym - zdaniem skarżącego - z prawem.

Towarzyszące wnioskowi uzasadnienie drobiazgowo przedstawia wszystkie zastrzeżenia do procedury powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Skarżący wnosi o podjęcie przez sąd decyzji o zablokowaniu mianowania sędziów Sądu Najwyższego najpóźniej w ciągu 7 dni.

Naczelny Sąd Administracyjny wniosek do rozpatrzenia przyjął dziś po południu i teraz od niego zależą losy powołań do Sądu Najwyższego. 

(az)