39 proc. Polaków ocenia PRL pozytywnie, a 36 proc. - negatywnie. Z III RP zadowolonych jest natomiast 53 proc. respondentów, a 34 proc. jest nią zawiedzionych - takie wyniki przynosi sondaż TNS Polska nt. ocen okresu Polski Ludowej oraz 25 lat demokracji.

39 proc. badanych dodatnio ocenia Polskę z lat 1944-1989. 36 proc. jest przeciwnego zdania. 25 proc. ankietowanych nie ma opinii.

Pozytywna opinia o PRL dominuje wśród pięćdziesięciolatków (50 proc. wskazań) i starszych respondentów (56 proc.). Według TNS Polska "być może jest to związane ze wspomnieniem czasu młodości". Dodatnio wypowiadały się osoby niepracujące (44 proc.) oraz w złej sytuacji materialnej (60 proc.). Osoby z wykształceniem średnim lub wyższym częściej mówiły o PRL negatywnie (odpowiednio 40 proc. i 51 proc.). Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 65 proc. nastolatków oraz 47 proc. dwudziestolatków.

Pytanie o ocenę PRL zadawano i w poprzednich latach. Wyniki pokazują, że opinie Polaków pozostają stosunkowo stabilne. Od 2006 roku nieznacznie, o 3 punkty procentowe, wzrósł udział osób, które nie potrafią udzielić odpowiedzi.

Dobrze oceniamy III RP

Ponadto z sondażu wynika, że ostatnie 25 lat Polacy postrzegają lepiej niż PRL. 53 proc. ocenia III RP dodatnio, a 34 proc. - ujemnie. 13 proc. nie ma jednoznacznej opinii. Częściej pozytywnie oceniają ostatnie ćwierćwiecze mieszkańcy największych miast (72 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (69 proc.), trzydziestolatkowie (61 proc.) oraz osoby pracujące (57 proc.). Negatywną ocenę częściej mają osoby w wieku 60 lat i więcej (42 proc.) i respondenci z wykształceniem podstawowym (44 proc.).

Pytani, jak najczęściej nazywają obecny oraz poprzedni ustrój polityczny, Polacy są bardziej zgodni co do nazewnictwa obecnego - najwięcej badanych (39 proc.) mówi o nim po prostu "demokracja". 9 proc. używa określenia "kapitalizm", 6 proc. - "zły ustrój", 4 proc. - "Wolna Polska". a po 2 proc. - "dziki kapitalizm", "postkomunizm" i "nowe czasy".

Wobec ustroju sprzed 1989 roku respondenci używają dwóch określeń niemal równie często: bardziej potocznego - "komuna" (27 proc.) oraz bardziej oficjalnego - "komunizm" (24 proc.). 8 proc. używa określenia - "socjalizm", 7 proc. - "PRL", 4 proc. - "dobry ustrój", 3 proc. - "zły ustrój".

Sondaż przeprowadzono 11-16 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku powyżej 15 lat.

(MRod)