"Nie ma większego przekleństwa niż konflikt domowy, niż wojna pomiędzy braćmi"- powiedział premier Donald Tusk w czasie wizyty w Kosowie. W Święto Niepodległości spotkał się z polskimi żołnierzami i policjantami służącymi w międzynarodowych misjach.

Premier, wraz z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemioniakiem, wziął udział w uroczystej mszy świętej za ojczyznę i wysłuchał transmitowanego z Warszawy przemówienia prezydenta Bronisława Komorowskiego z uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Głównym punktem spotkania był uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Jego częścią była defilada żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR i funkcjonariuszy Jednostki Specjalnej Policji EULEX.

Dzisiaj tu, w Kosowie, każdego z nas, każdego Polaka, nachodzi refleksja o tym, jak różne mogą być wymiary niepodległości. Odzyskiwaliśmy swoją niepodległość w tym samym czasie, w którym o tę niepodległość walczyły narody byłej Jugosławii - powiedział szef rządu.

Międzynarodowe misje, w których biorą udział Polacy w Kosowie, nazwał "przedłużeniem wielkiej narodowej misji, jaką pełni polskie wojsko i polska policja od dziesięcioleci". Te misje są ważne także dla naszej niepodległości, dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny - podkreślił.

"Nie ma nic cenniejszego niż bezpieczna ojczyzna"

My w Polsce szczególnie mocno doświadczyliśmy tego, co znaczy konflikt, co znaczy zagrożenie - i może dlatego wiemy tak dobrze, że nie ma większego przekleństwa niż konflikt domowy, niż wojna pomiędzy braćmi. Wy dzisiaj tutaj pilnujecie tego, by nie powtórzyło się przekleństwo domowych konfliktów i waśni, które tak bardzo podzieliło i zdewastowało kraje byłej Jugosławii - podkreślił, zwracając się do polskich funkcjonariuszy. Pamiętajmy też o tym, patrząc na waszą służbę, że nie ma nic cenniejszego niż bezpieczna ojczyzna z wewnętrznym spokojem - dodał.

Spotykamy się tu na kosowskiej ziemi w rocznicę polskiej niepodległości. Dziś wspominamy też naszych żołnierzy, naszych policjantów, wszystkich obywateli, którzy dla niepodległej ojczyzny poświęcili swoje życie, swoje zdrowie - wtedy, w roku 1918, przed tym rokiem, a także w dramatycznych latach drugiej wojny światowej. Wspominamy dzisiaj także waszych kolegów, którzy oddali swoje życie stosunkowo niedawno, na misjach, w których tak dzielnie sprawują się polscy żołnierze i polscy policjanci - powiedział Tusk.

Wasza misja niech będzie świadectwem tego, jak głęboki sens mają biblijne słowa o potrzebie wewnętrznego pokoju - aby nigdy brat przeciwko bratu nie występował. To wy macie szczególne prawo dedykować dzisiaj te słowa, to memento, wszystkim rodakom w naszej ojczyźnie - mówił premier. Następnie osobiście złożył podziękowania polskim funkcjonariuszom za ich służbę w Kosowie. 

Polski kontyngent dba o bezpieczeństwo

Polski Kontyngent Wojskowy KFOR wchodzi w skład Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR monitoruje przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych na terenie Kosowa. PKW skupia się głównie na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

Obecnie w Kosowie służy XXVI zmiana PKW KFOR pod dowództwem ppłka Adama Luzyńczyka. Polscy żołnierze są obecni w Kosowie od 1999 roku.