W Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie powstało Centrum Medycyny Eksperymentalnej. Placówka umożliwi kształcenie studentów medycyny oraz prowadzenie badań m.in. z zakresu farmakologii, patofizjologii i biologii molekularnej.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie powstało Centrum Medycyny Eksperymentalnej. Placówka umożliwi kształcenie studentów medycyny oraz prowadzenie badań m.in. z zakresu farmakologii, patofizjologii i biologii molekularnej.
Laboratorium komórek macierzystych w Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa /PAP/Tomasz Waszczuk /PAP

Nazwy poszczególnych katedr ujawniają, jakimi działami zajmować się będzie nowopowstałe Centrum Medycyny Eksperymentalnej. W budynku zlokalizowane są: Katedra Farmakologii i Toksykologii oraz Katedra Patofizjologii. Swoją siedzibę ma tam również Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii im. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego należący do Katedry Neurologii i Neurochirurgii. Dodatkowo, Centrum jest połączone konstrukcyjnie i funkcjonalnie z istniejącym już Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi wchodzącym w strukturę Zakładu Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii.

Nowy obiekt otrzymał imię profesora Emila Behringa, pierwszego w historii laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, pochodzącego z Prus Wschodnich. Jakie cele stawia sobie kadra nowego Centrum? Badanie miażdżycy, badanie wpływu leków, czyli farmakologia, badania nad sztuczną krwią, które są prowadzone w porozumieniu z Amerykanami. Również trzeba wspomnieć o badaniach w zakresie regeneracji układu nerwowego, to cały czas jest nasz konik - powiedział naszemu reporterowi profesor Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Inwestycja kosztowała ponad 23 miliony złotych. Dzięki niej Szpital Uniwersytecki zyskał nowoczesne urządzenia medyczne m.in. spektometr masowy.


Wydział Nauk Medycznych powstał w 2008 roku, a już ma na swoim koncie trzy wielkie inwestycje. To dowód bardzo dynamicznego rozwoju medycyny na Warmii i Mazurach. Mamy już kolejne plany. Trzeba dobudować drugą część szpitala, żeby sprawy neurologiczne i chirurgiczne się rozwinęły. Druga rzecz, to priorytetowy plan inwestycyjny zakładający budowę centrum przyrodo-leczniczego, które będzie w Kortowie nad jeziorem w ogrodzie botanicznym. Inwestycja będzie kosztowała ponad 60 milionów złotych - mówi profesor Ryszard Górecki, rektor UWM.

Mamy tutaj część dydaktyczną i eksperymentalną. Nie tylko będziemy mogli przygotowywać komórki do transplantacji pacjentom, ale również będziemy mogli robić doświadczenia na modelach zwierzęcych. Do tej pory nie mieliśmy sali operacyjnej z prawdziwego zdarzenia, żeby model zwierzęcy miał dokładnie takie same warunki jak pacjenci - wylicza profesor Joanna Wojtkiewicz zajmująca się badaniami komórek macierzystych.

Władze szpitala już zapowiadają konkretne badania, które będą rozwijane w Centrum. Sprawdzimy oddziaływanie na rdzeń chorych po urazach, których to uszkodzenie spowodowało porażenie kończyn dolnych. Zaczynamy badania nad chorymi, którzy już są w placówce. Badając ich m.in. rezonansem czynnościowym, który pokazuje przepływ połączeń, będziemy szukać sposobów ożywienia rdzenia - mówi profesor Maksymowicz.

(mn)