Co Polacy sądzą o operacjach plastycznych? Uważają je za kaprys, igranie ze zdrowiem, widzimisię czy naturalną konsekwencję prawa do decydowania o własnym wyglądzie? Wątpliwości rozwiewa badanie przeprowadzone na zlecenie Faktów INTERIA.PL przez Instytut Badania Opinii Homo Homini.

Przez jednych stygmatyzowane, przez innych traktowane w sposób naturalny. Jedno jest pewne - operacje plastyczne wzbudzają wiele kontrowersji. Z przeprowadzonych na zlecenie Faktów INTERIA.PL przez Instytut Badania Opinii Homo Homini badań wynika, iż ponad 75 procent społeczeństwa przekonuje, że istnieją sytuacje, w których operacje plastyczne są potrzebne, a ich zastosowanie uzasadnione. Przeciwnego zdania jest niecałe 15 procent. Tylko 6,4 procent respondentów nie ma sprecyzowanych poglądów w tym temacie.

Wśród ankietowanych panuje zdecydowane przekonanie, że operacje plastyczne wykonywane ze względów medycznych są uzasadnione. 97 procent ankietowanych uważa, że takie operacje są zasadne w przypadku ratowania życia, 96,3 procent w przypadku operacji, która może umożliwić funkcjonowanie w społeczeństwie.

Takiej zgody wśród badanych nie widzimy w przypadku operacji wykonywanych z powodów innych niż medyczne.

Dla ponad 54 procent ankietowanych operacja jest uzasadniona, kiedy wygląd jest ważnym elementem wykonywanej pracy.

Mniej niż połowa respondentów uważa operacje za zasadne, gdy nie czujemy się dobrze we własnym ciele (46,3 procent), a 42 procent - gdy chcemy po prostu wyglądać lepiej.


Stosunek do operacji a płeć

W badanej grupie nie istnieją wyraźne różnice, jeśli chodzi o postrzeganie zasadności operacji plastycznych wśród kobiet i mężczyzn.

Kobiety częściej uważały operacje za zasadne w przypadku zabiegów mających na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wtedy, gdy ktoś nie czuje się dobrze we własnym ciele. Mężczyźni tylko w jednym przypadku częściej od kobiet uznawali operacje za zasadne - gdy chodziło o operacje ratujące życie.

Stosunek do operacji a miejsce zamieszkania

Mieszkańcy największych miast stosunkowo najczęściej wskazywali na zasadność operacji plastycznych ze względów medycznych.

Jako uzasadnione zabiegi związane z poprawą wyglądu w przypadku osób, u których wygląd jest częścią wykonywanej pracy, najczęściej wymieniali mieszkańcy wsi (64,9 proc.)

Operacje wynikające z chęci człowieka do poprawy swojego wyglądu, za zasadne uznawano najczęściej w dużych miastach (56,8 proc., 53,8 proc.)

Stosunek do operacji a wykształcenie

Gdy spojrzymy na zabiegi ratujące życie, bądź mające umożliwić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, nie widać znaczących różnic pomiędzy grupami.

Różnice pojawiają się w przypadku operacji, których motywatorem jest chęć poprawy wyglądu. Respondenci z wykształceniem podstawowym wykazują najwyższy poziom akceptacji dla tego rodzaju operacji, z wyjątkiem zabiegów powodowanych tym, że człowiek nie czuje się dobrze we własnym ciele, tu niewiele większy odsetek odpowiedzi "tak" wśród osób z wykształceniem zawodowym.

Bądź na bieżąco!

Zapraszamy do śledzenia raportu: KLIKNIJ TUTAJ! Pod tym adresem codziennie publikowane będą kolejne odsłony badania.

Opracowanie: Anna Daraż