Sukces polskiego naukowca. Prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), która przyznaje najbardziej prestiżowe granty naukowe.

Polak będzie jednym z trojga zastępców przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, którym tymczasowo jest Jean-Pierre Bourguignon. Będzie odpowiadał za nauki fizyczne i techniczne.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest niezależną agenda Unii Europejskiej, finansującą najwyższej jakości badania prowadzone na terenie UE. Nie sposób nie docenić roli, jaką odgrywa ERC w zakresie finansowania pionierskich badań o wysokim ryzyku i dużym zysku - przekazał profesor  Jajszczyk. Podkreślił, ze jest "zaszczycony wyborem". Tego rodzaju badania stwarzają sprzyjające środowisko dla innowacji. Z pewnością przyczyniają się do umieszczenia Europy na światowej mapie stale rosnącej globalnej konkurencji - zauważył naukowiec.

6 nagród Nobla

Beneficjenci grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zdobyli prestiżowe nagrody, m.in. 6 nagród Nobla. Rada dysponuje w obecnej perspektywie finansowej UE ogromnym budżetem 13 mld euro w ramach programu Horyzont 2020.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych umożliwiła naukowcom realizację obiecujących badań prowadzących do przełomowych odkryć, takich jak: pierwszy obraz czarnej dziury, ważne odkrycia w dziedzinie badań nad rakiem oraz wczesne wykrywanie luk w zabezpieczeniach procesorów komputerowych.

Od momentu powstania Rady w 2007 r. do Polski trafiły 42 granty wszystkich kategorii. Ostatnio do naszego kraju trafił jeden z największych grantów naukowych (14 ml euro) i pierwszy tego typu dla astronomów z Polskiej Akademii Nauk - Synergy Grant.  Projekt zatytułowany jest "Precyzyjna kalibracja kosmicznej skali odległości w dobie wielkich przeglądów" i  będzie realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN.

Kim jest prof. Andrzej Jajszczyk?

Profesor Andrzej Jajszczyk jest członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych od 2017 roku. W  2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. W 2013 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PAN. W 2017 roku dołączył do prestiżowej Academia Europaea.

W tym roku prof. Jajszczyk został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem bądź współautorem m.in. 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych oraz 19 patentów.


Opracowanie: