Kenijka, Wangari Maathai odebrała w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla. 64-letnia profesor Maathai, wiceminister do spraw ochrony środowiska w Kenii, jest działaczką na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.

Wangari Maathai jest pierwszą Afrykanką wyróżnioną Pokojową Nagrodą Nobla. Podczas uroczystości wręczenia nagrody w ratuszu w Oslo Maathai zauważyła, że ochrona środowiska naturalnego służy utrzymaniu pokoju i przestrzeganiu praw człowieka na świecie.

Podała przykład kryzysu w Darfurze, który według niej powstał z powodu wycinania lasów i stepowienia ziemi. Maathai zwróciła uwagę, że konflikt ekonomiczny, który przeradza się w konflikt zbrojny, prowadzi do pogwałcenia praw ludzkich.

Wangari Maathai założyła w 1977 roku organizację ekologiczną, która zasadziła w Kenii 15 milionów drzew. Celem przedsięwzięcia było ponowne zalesienie nękanego suszami kraju.

Profesor Maathai była w latach dziewięćdziesiątych kilkakrotnie aresztowana i represjonowana za działalność na rzecz obrony praw człowieka, praw kobiet, demokracji i ochrony środowiska. Po wyborach w 2002 roku została członkiem kenijskiego parlamentu a następnie – gabinetu prezydenta Mwai Kibaki.

Wangari Maathai wraz z nagrodą otrzymała 10 milionów koron szwedzkich, czyli milion 360 tys. dolarów.