Szefowie najpoważniejszych firm komputerowych ostrzegają Biały Dom, iż USA mogą utracić technologiczną przewagę nad resztą świata. Ich zdaniem, rząd musi podjąć zdecydowane działania w tej sprawie.

Informatycy apelują o cięcia podatkowe i zwiększenie funduszy na badania naukowe, a także o podniesienie poziomu nauczania w szkołach matematyki, fizyki, chemii i informatyki.

Ich zdaniem jeśli nie będzie takich działań, konkurencyjność wobec takich krajów jak Indie, Rosja i Chiny będzie coraz mniejsza. A właśnie te kraje dysponują coraz większą i tanią rzeszą pracowników w sektorze wysokich technologii.

W pewnym stopniu sama Ameryka przyczynia się do tworzenia konkurencji, przenosząc wiele centrów badawczych za granicę, czy zlecając wykonanie prac zagranicznym ośrodkom. Jak się przewiduje, aż 10 procent miejsc pracy w sektorze wysokich technologii zostanie „wyeksportowanych” z USA za granicę. Do 2015 Amerykanie mogą w ten sposób stracić aż 3,5 mln stanowisk.

16:45