Polska wersja książki, przygotowana przez wydawnictwo Znak, ma się ukazać na początku marca. Idea powstania książki zrodziła się w 1993 roku podczas długiej rozmowy papieża z ks. Tischnerem i Krzysztofem Michalskim.

Ci trzej profesorowie epoki dyskutowali na temat historii współczesnej, miejsca i roli człowieka oraz na temat wiary. Nagrane rozmowy zostały potem spisane, a papież długo nad nimi pracował.

Ojciec Św. nie siedział przy komputerze; podawał swoje sugestie odnośnie swojego tekstu już gotowego, zaznaczał fragmenty, które chciał żeby pozostały - powiedział korespondentce RMF współpracownik papieża, prałat Paweł Ptasznik, który redagował „Pamięć i tożsamość”.

W zakończeniu tomu znalazła się bardzo osobista relacja papieża i jego sekretarza arcybiskupa Dziwisza z chwili po zamachu w 1981 roku.