Włodek Pawlik Trio, Polski Chór Kameralny i Sinfonia Varsovia pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wystąpią podczas głównych obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w Warszawie. Z kolei wieczorem w Krakowie zaplanowano plastyczną opowieść obrazami.

Prawykonanie suity jazzowo-symfonicznej "Wolność" Włodka Pawlika usłyszą dziś ci, którzy przyjdą na Plac Zamkowy w Warszawie. To połączenie muzyki symfonicznej, jazzowej i chóralnej - kompozycja w swoim przesłaniu pełna radości, współczesna, nawiązująca do jazzu, muzyki soul, funk i gospel. Suitę "Wolność" wykonają - zespół Włodek Pawlik Trio, orkiestra Sinfonia Varsovia i Polski Chór Kameralny. Uroczystości są otwarte dla publiczności.

W ostatnim ćwierćwieczu Sinfonia Varsovia towarzyszyła artystycznie demokratycznym polskim przemianom - od koncertu na rzecz Funduszu Daru Narodowego Premiera Mazowieckiego, poprzez Solidarity of Arts, warszawskie i brukselskie koncerty z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, polskiej prezydencji w Unii, aż po koncert w 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów.

Plastyczna opowieść obrazami w Krakowie

O godzinie 21:45 w Krakowie odbędzie się multimedialny spektakl "Tour de Pologne" przygotowany dla uczczenia 25. rocznicy Wyborów Czerwcowych 1989 roku. Spektakl, który zaprezentowany zostanie na fasadzie Narodowego Starego Teatru , powstał dzięki staraniom Galerii Autorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza przy współpracy Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

To niezwykła plastyczna opowieść obrazami o najnowszej 25- letniej historii i transformacji współczesnej Polski.  Całość przedsięwzięcia przewiduje komputerową animację w technologii 3D, której inspiracją są obrazy i ich epizody plastyczne ujęte w ramy scenariuszowe  i reżyserskie. Pokaz dopełni synchronicznie zgrana muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza aktualnie wydawana na płytach z serii Antologia Jana Kantego Pawluśkiewicza.