Kopalnia soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce trafiły do rejestru zabytków UNESCO. Zadecydował o tym Komitet ds. Światowego Dziedzictwa, którego posiedzenie trwa właśnie w stolicy Kambodży.

Sztolnie w Bochni i wielicki zamek żupny uzupełniły na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wpis dotyczący kopalni soli w Wieliczce. Wszystkie trzy obiekty związane z historycznym wydobyciem soli w Małopolsce figurują teraz pod wspólna nazwą "Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni".

Kopalnia soli w Bochni powstała w połowie XIII w. Jej strefę zabytkową stanowią 3 szyby oraz 9 poziomów usytuowanych pod powierzchnią terenu. Niezwykle cenne są też podziemne kaplice i miejsca kultu religijnego górników.

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 14 dóbr z terenów Polski. Na całym świecie rejestr obejmuje 969 obiekty ze 157 krajów.