Najwyższy, czwarty stopień zagrożenia powodziowego na Odrze ogłosiły władze niemieckiego powiatu Maerkisch-Oderland w Brandenburgii, przy granicy z Polską. Powodem do niepokoju są tworzące się na rzece zatory lodowe.

Rzecznik powiatu Tobias Seyfarth poinformował agencję dpa, że najpoważniejsza sytuacja panuje na odcinku między miejscowościami Hohensaaten i Zollbruecke, gdzie poziom wody wzrósł do 7 metrów i o 50 centymetrów przekroczył stan alarmowy. W regionie zwołano sztab kryzysowy złożony z przedstawicieli m.in. policji, straży pożarnej, wojska i władz kraju związkowego. Niższy stopień zagrożenia powodziowego obowiązuje na Haweli i Szprewie w Brandenburgii.

Niemieckie władze obawiają się, że poziom wody w Odrze może jeszcze podnieść się gwałtownie z powodu kry na Warcie, która wpada do Odry w okolicy Kostrzyna. W miniony weekend polskie i niemieckie lodołamacze próbowały skruszyć lód na rzece granicznej, by kra swobodniej spływała do Bałtyku, co mogłoby zmniejszyć groźbę powodzi.