Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Podpisanie dokumentu miało miejsce w czasie rozpoczętej dzisiaj wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie. Zgodnie z deklaracją, Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce o mniej więcej 1000 dodatkowych żołnierzy "w najbliższej przyszłości".

We wstępie deklaracji podkreślono, że "Rzeczpospolitą Polską oraz Stany Zjednoczone Ameryki łączy historia przyjaźni opartej na obustronnych wysiłkach, wspólnych wartościach oraz wzajemnym szacunku".

Walczyliśmy ramię w ramię na całym świecie, w tym w Iraku i Afganistanie, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo naszym narodom i całemu światu. Ta przyjaźń stanowi podstawę coraz bliższych relacji strategicznych i obronnych, skupionych na zagrożeniach dla bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu obu państw oraz obszaru obowiązywania Traktatu Północnoatlantyckiego - czytamy w dokumencie.

Jak podkreślono w deklaracji: Polska i Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zobowiązania wobec Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), w tym zobowiązania wynikające z artykułów 3 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, jako podstawy wzajemnych relacji obronnych.

Polska i Stany Zjednoczone wyrażają przekonanie, że obecność personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacnia NATO-wskie wysiłki odstraszania oraz obronę Polski, Stanów Zjednoczonych i Sojuszu - stwierdzono w deklaracji, po czym zaznaczono: I dlatego Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce.

"Około 1000 dodatkowych żołnierzy" USA w Polsce "w najbliższej przyszłości"

Dalej w dokumencie stwierdzono:

Cytat

Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce, wynoszącą około 4500 rotujących się członków personelu wojskowego. Ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy i będzie skoncentrowana na zapewnieniu w Polsce dodatkowych zdolności obrony i odstraszania.
Fragment Wspólnej Deklaracji Prezydentów o Współpracy Obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium RP

Polska zapewni infrastrukturę. "Bez kosztów dla Stanów Zjednoczonych"

Zgodnie z deklaracją, "Polska planuje zapewnić i utrzymywać wspólnie uzgodnioną infrastrukturę przeznaczoną dla wstępnego pakietu dodatkowych projektów wymienionych poniżej, bez kosztów dla Stanów Zjednoczonych i z uwzględnieniem planowanego poziomu jej wykorzystania przez Siły Zbrojne USA".

Polska planuje również zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza - czytamy także w deklaracji.

Wysunięte Dowództwo Dywizyjne USA, Centrum Szkolenia Bojowego i eskadra MQ-9

Te wspomniane "dodatkowe projekty" to - jak czytamy w dokumencie - m.in. utworzenie Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Polsce oraz utworzenie i wspólne wykorzystywanie przez Siły Zbrojne USA i Siły Zbrojne RP Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim i docelowo w kilku innych lokalizacjach nad Wisłą.

Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować wsparcie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w utworzeniu CSB przez zapewnienie obecności amerykańskich doradców - zaznaczono w deklaracji.

Dokument zawiera również zapowiedź utworzenia w Polsce eskadry amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych MQ-9, przeznaczonych do działań wywiadowczych, zwiadowczych i rozpoznawczych.

Stany Zjednoczone zamierzają udostępniać Polsce, stosownie do okoliczności, informacje uzyskane w wyniku działań tej eskadry w celu wspierania naszych założeń obronnych - głosi deklaracja.

Wśród wspomnianych "dodatkowych projektów" w dokumencie wymieniono również m.in. utworzenie w Polsce zdolności sił specjalnych USA w celu wsparcia operacji powietrznych, lądowych i morskich, a także utworzenie infrastruktury wspierającej obecność w Polsce pancernej brygadowej grupy bojowej, lotniczej brygady bojowej i batalionu wsparcia logistycznego.

Deklarację kończy zaś stwierdzenie: Oczekujemy pogłębienia i rozszerzenia naszej współpracy obronnej w nadchodzących latach.

Pełny tekst podpisanej przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa deklaracji dot. obecności sił zbrojnych USA w Polsce znajdziecie TUTAJ! >>>>

Wymienili się piórami "na szczęście"

Tuż po podpisaniu deklaracji Donald Trump zaproponował Andrzejowi Dudzie, by wymienili się piórami, którymi złożyli podpisy.

Podobno to przynosi szczęście. Kto wie! - stwierdził amerykański przywódca.

Po ceremonii natomiast obie pary prezydenckie wyszły na zewnątrz Białego Domu, by obejrzeć przelot myśliwców F-35.