Do 457 milionów, czyli o 19 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła w 2010 roku liczba internautów w Chinach. Komunistyczne władze kraju promują korzystanie z internetu do prowadzenia interesów czy do celów edukacyjnych. Prowadzą jednak zakrojoną na szeroką skalę blokadę informacji uważanych za wywrotowe czy pornograficzne.

Liczba osób korzystająca z internetu przy pomocy telefonu komórkowego wzrosła w 2010 r. do 303 mln, czyli o 29,6 proc. w porównaniu z rokiem 2009.

W 2010 roku wzrosła również populacja osób, które robiły zakupy przez internet i korzystały z usług rozrywkowych. Liczba ta zwiększyła się aż o 48,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Wzrost liczby użytkowników internetu w Chinach jest związany ze wzrostem gospodarczym, który w minionym roku wynosił według szacunków ok. 10 proc. PKB. Chiny są obecnie państwem z największą liczbą użytkowników internetu na świecie.