Usprawnienie współpracy między wywiadami państw Europy - to główny wniosek ze spotkania unijnej grupy roboczej do spraw terroryzmu. Rozmowy zostały zorganizowane na wniosek Polski, która sprawuje prezydencję w UE. Wziął w nich także udział przedstawiciel Norwegii.

Stworzenie sieci połączeń oraz punktów kontaktowych ma usprawnić wymianę informacji między wywiadami krajów Unii oraz między najwyższymi władzami - mówił pułkownik Zbigniew Muszyński, szef Centrum Antyterrorystycznego ABW, który przewodniczył spotkaniu. Moi rozmówcy przyznają jednak nieoficjalnie.

Unia jest obecnie bezsilna wobec takich samotnych aktów terroryzmu, jak ten w Norwegii - przyznają rozmówcy korespondentki RMF FM Szymańskiej - Borginon.

Dlatego już we wrześniu powstanie siatka współpracy w celu wykrywania przejawów radykalizmu na szczeblu lokalnym. Chodzi np. o takie informacje jakimi dysponowali sąsiedzi norweskiego zabójcy. Podejrzewali, że nie jest on prawdziwym farmerem, gdyż zawsze chodził elegancko ubrany w markowych lakierkach.