Państwa członkowskie UE nie mogą zakazać sprzedaży soczewek kontaktowych przez internet. Zdrowie powinno być chronione za pomocą mniej restrykcyjnych środków niż takie zakazy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oceniając węgierskie prawo.

Zgodnie z przepisami węgierskimi, sprzedaż soczewek kontaktowych wymaga wyspecjalizowanych punktów sprzedaży o powierzchni nie mniejszej niż 18 m kw. Ponadto, przy zakupie soczewek klienci powinni mieć umożliwiony dostęp do lekarza okulisty lub innego specjalisty w dziedzinie soczewek kontaktowych.

Na podstawie tych przepisów węgierskie organy ds. zdrowia zakazały prowadzenia sprzedaży soczewek przez internet węgierskiej spółce Ker-Optika.

Ker-Optika zaskarżyła tę decyzję do sądu i sąd okręgowy w Baranya, przed którym toczy się postępowanie, skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości; zapytał, czy prawo UE sprzeciwia się uregulowaniu węgierskiemu, które zezwala na sprzedaż soczewek kontaktowych jedynie w specjalistycznych punktach sprzedaży wyrobów medycznych i w konsekwencji zakazuje ich sprzedaży przez internet.

W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że ustanowiony w prawie węgierskim zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych przez internet ma zastosowanie do soczewek kontaktowych pochodzących z innych państw członkowskich, które są przedmiotem sprzedaży wysyłkowej i dostawy do miejsca zamieszkania konsumentów na Węgrzech.

Zdaniem Trybunału taki zakaz pozbawia podmioty gospodarcze z innych państw UE szczególnie skutecznego sposobu sprzedaży towarów i tym samym znacznie utrudnia im dostęp do rynku węgierskiego.

W konsekwencji uregulowanie to stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej - orzekł Trybunał.

W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że państwo członkowskie może wymagać, aby soczewki kontaktowe były wydawane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy byliby w stanie dostarczyć klientom informacji o prawidłowym używaniu i konserwacji soczewek oraz zagrożeń związanych z ich noszeniem. Trybunał przypomniał jednak, że takie usługi mogą być również świadczone przez lekarza okulistę poza sklepem optycznym. Ponadto Trybunał podniósł, że usługi takie są zasadniczo wymagane jedynie podczas pierwszej dostawy szkieł kontaktowych. W rzeczywistości podczas późniejszych dostaw wystarczy, aby klient wskazał sprzedawcy rodzaj soczewek, jakie zostały mu wydane w trakcie pierwszej dostawy, i poinformował go o ewentualnych zmianach wzroku stwierdzonych przez lekarza okulistę.

Dodatkowe informacje i porady konieczne w przypadku długotrwałego używania soczewek kontaktowych mogą zostać dostarczone klientowi za pomocą funkcji interaktywnych znajdujących się na stronie internetowej dostawcy lub przez wykwalifikowanego optyka wyznaczonego w celu udzielania porad na odległość - orzekł Trybunał.

Dlatego Trybunał orzekł, że cel polegający na zapewnieniu ochrony zdrowia użytkowników soczewek kontaktowych może zostać osiągnięty za pomocą mniej restrykcyjnych środków niż zakaz sprzedaży przez internet na Węgrzech.