​Szef MSZ Słowacji Miroslav Lajczak, który bez powodzenia ubiegał się w ubiegłym roku o stanowisko sekretarza generalnego ONZ, został w środę wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, począwszy od 72. sesji rozpoczynającej się we wrześniu.

Podczas sesji w Nowym Jorku obecny przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Peter Thomson ogłosił, że Lajczak został wybrany przez aklamację na nową, trwającą rok kadencję. W Zgromadzeniu Ogólnym reprezentowane są wszystkie 193 kraje należące do ONZ.

Słowak zapowiedział, że podczas sprawowania urzędu chce się skoncentrować na działaniach w takich obszarach jak: pokój na świecie, podwyższenie poziomu życia dla wszystkich ludzi i walka z biedą, mediacja i zapobieganie konfliktom, migracja i prawa człowieka.

Wyraził także pogląd, że "nadszedł już czas" na reformę liczącej 15 krajów Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem krytyków, nie odzwierciedla ona współczesnego układu sił na świecie.


(łł)