W niedzielę w Krakowie otwarto Międzynarodowe Forum Jednolitego Rynku, czyli likwidowania różnic między prawem unijnym a polskim. Niestety, według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, to między innymi Polska ma największe braki pod tym względem w całej Unii.

Podczas forum Polska chwaliła dobroczynne skutki jednolitego rynku dla europejskiej ekonomii, jednak swoimi zaniedbaniami po prostu rynek ten osłabia. Jest to tym poważniejsze zaniedbanie, że w czasie kryzysu zacieśnianie jednolitego rynku, czyli likwidowanie różnic prawnych w handlu między krajami Unii, ma odgrywać ważną rolę w podźwignięciu Unii e stagnacji gospodarczej.

Niedbalstwo to może mieć także skutki finansowe. Przewyższamy unijną średnią w liczbie postępowań karnych, które Bruksela wszczęło przeciwko nam za ociąganie się we wdrażaniu unijnych ustaw. A to oznacza, że niektóre z postępowań mogą zakończyć się wysokimi karami finansowymi.