Papież Franciszek mianował arcybiskupa Henryka Hosera specjalnym wizytatorem apostolskim przy parafii w Medjugorje - ogłosił Watykan. Emerytowany arcybiskup warszawsko-praski był wcześniej wysłannikiem papieża do tego miejsca pielgrzymek wiernych. W wydanej nocie watykańskie biuro prasowe poinformowało, że arcybiskup Hoser został mianowany "wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medjugorje na czas nieokreślony".

Jest to nominacja wyłącznie duszpasterska, będąca kontynuacją misji specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej dla parafii w Medjugorje, powierzonej arcybiskupowi Hoserowi 11 lutego 2017 roku i zakończonej przez niego w minionych miesiącach - wyjaśniono w komunikacie.

Mowa jest też o tym, że misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie "trwałego i stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej z Medjugorje i wiernym udającym się tam z pielgrzymką, co wymaga szczególnej uwagi".

Jako specjalny wysłannik papieża do miasteczka w Bośni i Hercegowinie, odwiedzanego co roku przez 2,5 mln osób, abp Hoser miał w zeszłym roku za zadanie zapoznanie się z tamtejszą sytuacją duszpasterską, a zwłaszcza z potrzebami wiernych, którzy tam pielgrzymują. 

Zwracano uwagę na wyłącznie duszpasterski charakter tej misji, co oznaczało, że nie dotyczyła ona oceny objawień maryjnych, bo to jest kwestią doktrynalną.

Watykan nie wypowiedział się dotychczas na temat objawień w tym miejscu. Decyzja papieża Franciszka, czy zostaną one uznane, oczekiwana jest od kilku lat.

Sławę Medjugorje przyniosły świadectwa młodych ludzi, którzy twierdzili, że w 1981 roku widzieli tam "Matkę Bożą Pokoju". Zapewniali, że ciągu następnych lat objawienia te powtórzyły się w miejscach, gdzie mieszkają.

W 2010 roku papież Benedykt XVI powołał komisję do zbadania sprawy tych objawień. Przygotowała ona dokumentację.

W 2015 roku wracając z Sarajewa, papież Franciszek zapowiedział, że wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie. Jest ona nadal oczekiwana.

(ph)