Benedykt XVI zaapelował o przywrócenie pokoju w Syrii oraz Libii. Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie w Castel Gandolfo papież wezwał, aby w obu tych krajach szukano dróg pojednania.

Z głębokim niepokojem śledzę dramatyczne i nasilające się epizody przemocy w Syrii, które przyniosły liczne ofiary i poważne cierpienia - zwrócił się do wiernych Benedykt XVI.

Papież wezwał katolików do modlitwy o pojednanie. Oprócz tego ponowił apel do władz i ludności syryjskiej by jak najszybciej przywrócono pokój i we właściwy sposób odpowiedziano na aspiracje obywateli. Benedykt XVI wielokrotnie odnosił się do sytuacji w Syrii, gdzie w wyniku krwawego tłumienia antyprezydenckich demonstracji, zginęło w ostatnich miesiącach około 1700 osób.

Wzywam organizacje międzynarodowe oraz przywódców politycznych i wojskowych do podjęcia na nowo z przekonaniem i stanowczością poszukiwania planów pokoju dla tego kraju w drodze rokowań konstruktywnego dialogu - podkreślił papież.