Tablice z podwójnymi nazwami ulic na Wileńszczyźnie, w językach litewskim i polskim, mają być usunięte i zastąpione tablicami z napisem po litewsku - głosi orzeczenie litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego. Decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Tablice mają zniknąć w ciągu miesiąca.

Nie otrzymaliśmy jeszcze orzeczenia sądu, ale nie wyobrażam sobie, w jaki sposób można usunąć tablice z prywatnych domów - powiedział polskiej rozgłośni w Wilnie Radio Znad Wilii wicemer rejonu wileńskiego Czesław Olszewski.

Litewski rząd rozważa możliwość zezwolenia na używanie dwujęzycznych nazw ulic i miejscowości tam, gdzie mniejszość narodowa stanowi co najmniej jedną trzecią mieszkańców. Takie założenie przewiduje projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który jest obecnie przygotowywany.

Jednakże, jak zaznaczył szef kancelarii rządu Deividas Matulionis, zanim ustawa zezwalająca na podwójne nazwy topograficzne nie zostanie przyjęta, tablice, zgodnie z decyzją sądu, trzeba usunąć.