Rosja protestuje przeciwko zmianie nazwy ulicy w niewielkiej ukraińskiej wiosce koło Lwowa. W Rajliwie ulicę "Mira" przemianowano na "Batalionu Nachtigall". W skład tej jednostki utworzonej przez Abwehrę wchodzili ukraińscy nacjonaliści. Dowódcą batalionu był Roman Szuchewycz odpowiedzialny za rzeź Polaków na Wołyniu.

Uznajemy to za niedopuszczalne działanie, dlatego żądamy reakcji ukraińskiej strony - zaznacza Aleksandr Łukaszewicz z rosyjskiego MSZ. To dziwi i oburza. Czyżby organizatorzy tego przemianowania ulicy nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo to bluźniercze działanie? - pyta.

Prawdopodobnie nie będzie żadnej reakcji władz Ukrainy - tłumaczy Konstantin Szurow, przedstawiciel rosyjskiej mniejszości na Ukrainie. To nie wywołało żadnego zainteresowania - ani u przedstawicieli władzy, ani w partiach politycznych. To już tak naprawdę przyjmuje się jako coś zupełnie zwykłego i tak po cichu faszyzm wpełza w świadomość ludzi - ubolewa.