W przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, Bronisław Komorowski zachęcał społeczeństwa krajów północnej Afryki do korzystania z doświadczeń "Solidarności". "Podjęli podobne wyzwania, co my 20 lat temu. Życzymy im odwagi, nie tylko podczas walki o zmiany, ale także odwagi do dialogu. Niezdolność do otwartości i dialogu czasem jest przyczyną porażek" - mówił Komorowski wieczorem polskiego czasu do wypełnionej w połowie sali.

Prezydent dodał, że polska gospodarka jako jedyna w Unii utrzymała dodatnią stopę wzrostu w okresie kryzysu finansowego od 2008 roku. Było to możliwe dzięki pracy i przedsiębiorczości Polaków, dzięki odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji przez kolejne polskie rządy - powiedział.

Na koniec blisko półgodzinnego przemówienia, prezydent zacytował słowa wypowiedziane przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ przez Jana Pawła II w 1995 roku: Odpowiedzią na lęk jest wspólny trud budowania cywilizacji miłości. Duszą cywilizacji miłości jest kultura wolności.

Wcześniej Bronisław Komorowski otworzył w Nowym Jorku sesję giełdy papierów wartościowych. Z okazji wizyty przed nowojorską giełdą zawisła polska flaga. Bronisław Komorowski złożył też hołd bohaterskim strażakom, którzy zginęli ratując ludzi w czasie ataku terrorystycznego 11 września 2001 r. Prezydent złożył wieniec przy ścianie pamięci ze zdjęciami wszystkich strażaków, którzy zginęli.