Pornografia dziecięca w Japonii jest coraz popularniejsza - w pierwszym półroczu 2010 r. zanotowano 60-procentowy wzrost przypadków jej posiadania w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku na takich fotografiach i filmach widać było 295 osób poniżej 18. roku życia - prawie dwukrotnie więcej niż w pierwszej połowie 2009 r. Jest to liczba rekordowa, od kiedy policja zaczęła gromadzić tego rodzaju dane w 2000 r.

Obowiązujące obecnie prawo z 1999 r. zakazuje produkcji i sprzedaży zdjęć, filmów wideo i innych materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, a także posiadania ich w celach komercyjnych, ale nie karze posiadania tego rodzaju produktów przez osoby prywatne. Stany Zjednoczone i inne państwa rozwinięte zarzucają Japonii bagatelizowanie problemu. Japonia jest uważana za jednego z największych producentów pornografii dziecięcej na świecie.