Hawaje jako 15 stan USA zalegalizowały małżeństwa osób tej samej płci. Droga ku temu była długa i trudna. Spory prawników i polityków w kwestii legalizacji trwały 20 lat.

Gubernator Hawajów Neil Abercrombie podpisał ustawę uchwaloną przez parlament stanowy zmieniającą poprzedni akt prawny z 1994 r., który definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety.

Abercrombie oświadczył przed podpisaniem ustawy, że mimo zastrzeżeń przeciwników uważających, iż obraża ona ich przekonania religijne, akt ten służy "dobru wyższej rangi" integrując ze społeczeństwem gejów i lesbijki, którzy od wielu lat czuli się marginalizowani.

Teraz wszyscy ci, którzy byli niewidzialni będą widzialni dla siebie i dla świata - powiedział gubernator podczas uroczystości w Honolulu Convention Center, wzbudzając entuzjazm zgromadzonych.

Na Hawajach wszyscy jesteśmy mniejszościami i wszyscy zasługujemy na to samo - powiedział deputowany do parlamentu stanowego Chris Lee, jeden z czołowych propagatorów ustawy.

Kontrolowany przez Demokratów parlament Hawajów uchwalił ustawę we wtorek. Tydzień wcześniej małżeństwa osób tej samej płci zalegalizował parlament stanu Illinois, ale gubernator Pat Quinn ma podpisać ustawę dopiero pod koniec listopada.

Ustawa położyła kres wieloletnim sporom


Już w 1993 r. Sąd Najwyższy Hawajów wydał orzeczenie, iż zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci ma charakter dyskryminacyjny. Jednak orzeczenie wywołało silny sprzeciw społeczny i już w 1994 r. parlament wydał zakaz zawierania takich związków. Rozpoczęły się wieloletnie spory polityków i prawników, którym położyła kres dopiero uchwalona we wtorek ustawa.

(mal)