W ciągu ostatnich 70 lat w Kościele katolickim we Francji od 2900 do 3200 księży i zakonników popełniło przestępstwa seksualne względem nieletnich. Tak ocenił w rozmowie z AFP Jean-Marc Sauvé, stojący na czele Komisji ds. nadużyć seksualnych w Koście (CIASE).

Raport kierowanej przez Jean-Marca Sauvé komisji podsumowuje jej blisko 2,5-roczną działalność. Ma być opublikowany we Francji we wtorek.

Komisja, opierając się na dokumentach archiwalnych kościelnych i świeckich, w tym - sądowych, a także na świadectwach ofiar oraz publikacjach prasowych z lat 1950-2021 ustaliła, że na całą grupę 115 tys. francuskich księży i zakonników w ciągu ostatnich 70 lat przypada od 2,9 tys. do 3,2 tys. duchownych, którzy dopuścili się molestowania i gwałtów na nieletnich.

Raport liczy ponad 2500 stron - zaznaczył 72-letni Jean-Marc Sauvé.

Dzisiaj lepiej rozumiem, na czym polega ludzkie cierpienie - powiedział w rozmowie z agencją AFP.

Raport ma zadanie przedstawić przede wszystkim dane liczbowe, w tym - liczbę ofiar księży-pedofilów. Autorzy raportu postarali się też o porównanie sytuacji w Kościele z innymi francuskimi instytucjami - szkołami, klubami sportowymi, kołami zainteresowań i rodzinami.

Jedna z części sprawozdania jest poświęcona analizie "mechanizmów instytucjonalnych oraz kulturowych", które umożliwiały molestowanie nieletnich i skuteczne ukrywanie takich przypadków - zapowiada AFP na podstawie rozmowy z przewodniczącym CIASE. Ostatnia część raportu zawiera zaś 45 rekomendacji na przyszłość dotyczących tego, jak wykluczyć przestępczość seksualną względem nieletnich w Kościele.

Komisja została powołana z inicjatywy Episkopatu Francji w 2019 r. jako "krajowy zespół przesłuchujący" ds. zbadania przypadków pedofilii. Tym samym biskupi przyjęli odpowiedzialność "za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", zgadzając się przy tym na udzielenie pomocy finansowej ofiarom przestępstw pedofilii. Pomoc ta będzie finansowana z "funduszu doraźnego" i wydzielana przez "niezależny organ pomocowy" odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji o pomocy w granicach możliwości funduszu.