Młodzi ludzie wychowani w bezrobotnych rodzinach są dwukrotnie częściej od swych rówieśników przekonani, że nie mają żadnych zdolności i czeka ich życie na zasiłku - pisze portal BBC News. Wskazują na to wyniki badania organizacji charytatywnej Prince's Trust wśród 2048 osób w wieku od 16 do 24 lat.

Badanie objęło młodych ludzi, których rodzice są bezrobotni oraz pochodzących z obszarów dotkniętych wysokim bezrobociem. 20 proc. młodych z bezrobotnych rodzin obawia się, że tak jak ich otoczenie, skończy na zasiłku. 40 proc. młodzieży z obszarów dotkniętych bezrobociem boi się, że nigdy nie znajdzie dobrej pracy, a 49 proc. deklaruje, że nie ma wzorów do naśladowania. Jednocześnie 76 proc. ankietowanych mówi, że chciałoby mieć dobrą pracę, a 65 proc. jako swój główny cel wskazuje pomoc rodzinie.

Cytowana przez BBC uczestniczka badania, 21-letnia Amilah Mirza opisuje, że cztery lata zajęło jej znalezienie pracy i przełamanie kręgu bezrobocia istniejącego w jej rodzinie.

Około 2 mln dzieci w Wielkiej Brytanii żyje w bezrobotnych rodzinach i jest to najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej - wskazuje BBC.