Po wielotysięcznym wiecu przeciw reformie systemu emerytalnego, który zorganizowano w Sofii, posłowie rządzącej centroprawicowej partii GERB (Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii) wycofali z parlamentu kontrowersyjny projekt. Podczas spotkania liderów związkowych z posłami klubu parlamentarnego uzgodniono kilka kompromisowych rozwiązań, które zostaną przedyskutowane dzisiaj.

Wycofanie z parlamentu projektu reformy emerytalnej było głównym żądaniem zgromadzonych na wczorajszym wiecu. Zaproponowany przez rząd projekt zakładał podniesienie o rok wieku emerytalnego (obecnie 60 lat dla kobiet i 63 dla mężczyzn) od 1 stycznia 2012 roku i zniesienie dodatków za staż pracy. Od 2015 roku miał nastąpić dalszy wzrost wieku przechodzenia na emeryturę.