Tradycyjna przysięga na Biblię może wkrótce przejść do historii na terenie Wielkiej Brytanii. Z propozycją jej likwidacji zamierzają wystąpić sędziowie.

Sędziowie z Wysp, którzy chcą zaproponować resortowi sprawiedliwości zmiany przekonują, że wiele osób nie traktuje poważnie przysięgi na Biblię. Proponują, by z powtarzanej formuły usunąć odniesienie do Boga i zrezygnować z używania Pisma Świętego na sali sądowej. Uważają, że uproszczenie przysięgi ułatwi zwykłym obywatelom zrozumienie jej.

Projekt zmian będzie głosowany podczas najbliższego spotkanie Brytyjskiego Stowarzyszenia Sędziowskiego. Jeśli zdobędzie większość głosów, trafi do resortu sprawiedliwości.

Likwidacja przysięgi na Biblię spotyka się też ze zdecydowaną krytyką. Jej przeciwnicy twierdzą, że może się przyczynić do dalszej marginalizacji chrześcijaństwa na Wyspach. Nie przekonują ich argumenty, że rozdział Kościoła i państwa powinny mieć swoje odzwierciedlenie w procedurach  brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości.