Silny wiatr pozbawił prądu 1318 miejscowości na Białorusi. W większości z nich już przywrócono dostawy energii elektrycznej - powiadomiło białoruskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Najwięcej miejscowości odciętych od prądu było w obwodach grodzieńskim (zachodnia Białoruś), mińskim (centrum kraju) i witebskim (północna Białoruś). Wiatr osiągający prędkość do 25 metrów na sekundę uszkodził dachy kilku budynków. Nikt nie ucierpiał.

Normalnie pracuje lotnisko w Mińsku, wichura nie spowodowała zmian w rozkładzie lotów.