"Muszą się nauczyć prawa. To na pewno jest dla nas wniosek, żeby przyglądać się sytuacji w Prokuraturze Regionalnej i Okręgowej w Krakowie. I na pewno tak się stanie" - tak Zbigniew Ziobro w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim odniósł się do jednogłośnie przyjętej uchwały przez śledczych z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w której alarmują m.in., że ich niezależność jest pozaprawnie ograniczana.

W przyjętej jednogłośnie uchwale, śledczy zwrócili uwagę na ograniczenie niezależności prokuratorów poprzez wpływanie na decyzje procesowe, z pominięciem obowiązującej drogi służbowej. Mowa o sprawowaniu w ten sposób funkcji nadzorczych w prokuraturze.

Prokuratura jest instytucją hierarchiczną, jest hierarchiczne podporządkowanie, w związku z tym prokurator przełożony ma prawo wydać polecenie, również ma prawo przeprowadzić każdą czynność procesową, która jest właściwa podrzędnemu prokuratorowi - komentuje prokurator generalny.

Jak ktoś nie chce prawa respektować, to musi liczyć na zmianę sytuacji politycznej w Polsce i na zmianę obowiązującego w polskiej prokuraturze prawa - dodał minister sprawiedliwości odnosząc się do uchwały Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuratorze Regionalnej w Krakowie.

Zgromadzenie w uchwale zwróciło też uwagę na brak rozwiązania problemu wynagradzania urzędników i pracowników prokuratur, brak działań, które miałyby poprawić sytuację kadrową, a także na pogarszające się wyniki pracy prokuratur i piętrzące się zaległości w rozpatrywaniu spraw.

Nasz głos, to poważne ostrzeżenie dla szefostwa prokuratorów w całym kraju, które musi być wzięte pod uwagę - powiedział reporterowi RMF FM jeden z delegatów zgromadzenia.