Rozmowy w sprawie postulatów strajkujących górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostały zawieszone do wtorku - podała rzeczniczka spółki. Negocjacje zostaną wznowione o godz. 19.00.

Poniedziałkowe rozmowy w JSW to pierwsze spotkanie związków i zarządu spółki z udziałem mediatora, b. wicepremiera i ministra pracy Longina Komołowskiego.

Komołowski spotkał się najpierw z zarządem spółki, potem z reprezentacją strajkujących związków. W końcu strony zasiadły do rozmów (zgodnie z żądaniem związków bez prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego). Przekonywaliśmy mediatora i zarząd, że oszczędności można szukać nie tylko tnąc koszty pracy - powiedział wiceprzewodniczący Solidarności w JSW Roman Brudziński. Wcześniej oświadczył, że strajk zakończy się jedynie w wyniku odwołania prezesa Zagórowskiego, a także wycofania decyzji zarządu o wypowiedzeniu trzech obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych, co było elementem jego planu oszczędnościowego.

Akcję poparcia dla protestujących załóg JSW zorganizował w poniedziałek Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w kopalniach Kompanii Węglowej oraz spółki Tauron Wydobycie. Protest rozpoczął się po pierwszej zmianie i jest kontynuowany po kolejnych. W podziemnej akcji uczestniczą m.in górnicy ze wszystkich kopalń, w których w styczniu odbywała się 10-dniowa akcja protestacyjno-strajkowa. Po zakończeniu pracy przez trzy godziny zostają pod ziemią.

Od poniedziałkowego poranka na każdej zmianie we wszystkich kopalniach KW i Tauron Wydobycie związki zawodowe organizowały też masówki dla załóg, informując pracowników o sytuacji w jastrzębskich kopalniach i o przyczynach rozpoczęcia solidarnościowego protestu.

We wtorek 3 lutego przed kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędą się manifestacje poparcia dla strajkujących z JSW. Wezmą w nich udział górnicy ze wszystkich spółek węglowych oraz pracownicy innych zakładów ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Demonstracja przed kopalnią Budryk w Ornontowicach rozpocznie się o godz. 12. Manifestacje przed pozostałymi kopalniami JSW rozpoczną się o godz. 13.

Bezterminowy strajk w kopalniach JSW trwa od środy. Wcześniej zarząd tej spółki ogłosił plan oszczędnościowy przekonując, że jest on konieczny, aby trwale poprawić kondycję firmy. Przewiduje on m.in. zamrożenie płac w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy.

Związki żądają odwołania zarządu JSW, któremu zarzucają nieudolność, i powołania nowego (jak przyznają związkowcy, postulat ten w praktyce dotyczy jedynie prezesa Zagórowskiego). Oczekują wycofania decyzji o wypowiedzeniu trzech obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych (dot. deputatu węglowego, wzrostu stawek płac oraz zawartego przed debiutem giełdowym JSW), a także objęcia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice zasadami, jakie obowiązują pracowników pozostałych kopalń firmy. Domagają się też likwidacji spółki JSW Szkolenie i Górnictwo i przyjęcie tam zatrudnionych do JSW.