Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dwóch żołnierzy i czterech pracowników resortu obrony narodowej podejrzanych o przestępstwa korupcyjne - poinformował rzecznik formacji ppłk Artur Karpienko.

Ppłk Karpienko w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że sprawa dotyczy przyjmowania w latach 2013-2020 korzyści majątkowych przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej od przedsiębiorców realizujących dostawy do jednostki znajdującej się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zatrzymani żołnierze od 2013 roku przyjęli od przedsiębiorców korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 200 tys. zł, m.in. za opracowywanie w toku postępowań przetargowych (których wartość przedmiotu zamówienia niejednokrotnie wynosiła kilka milionów złotych) specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiających wygranie przetargów oraz zawyżanie kwot zamówień - podał ppłk Karpienko.

Ponadto przedsiębiorcy, realizując zamówienia, dostarczali produkty o obniżonej jakości i krótkim terminie przydatności do spożycia, których nie mogliby sprzedać na rynku cywilnym. Ppłk Karpienko wskazał, że w celu bezproblemowego odbioru produktów przez zamawiającego przedsiębiorcy przekupywali kierowników kuchni, stołówek i magazynów żywnościowych.

Służby zatrzymały pochodzącą z przestępczej działalności gotówkę w kwocie 160 tys. zł. Zatrzymanym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw łapownictwa czynnego i biernego. Podejrzani przyznali się do udziału w procederze.