16 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosi wyrok w sprawie skargi rodzin polskich ofiar NKWD przeciwko Rosji - twierdzi "Rzeczpospolita". "Fakt, że wyrok zostanie ogłoszony publicznie, świadczy o randze sprawy" - podkreśla współautor skargi prof. Ireneusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Gazeta o terminie wyroku dowiedziała się od prawników reprezentujących polskie rodziny. Zarzucają oni władzom Rosji brak skutecznego postępowania w sprawie zbrodni katyńskiej z 1940 roku, a także poniżające traktowanie krewnych jej ofiar i brak współpracy rosyjskiego rządu z Trybunałem. Polacy w rosyjskich sądach domagali się rehabilitacji swoich bliskich, odtajnienia wszystkich akt rosyjskiego śledztwa katyńskiego z lat 1990-2004 i decyzji o jego umorzeniu.

Jeśli wyrok będzie korzystny dla Polski, Rosjanie zostaną zobowiązani do nowego śledztwa katyńskiego. Rodziny pomordowanych oficerów będą też mogły otrzymać odszkodowanie.

Pod koniec października ubiegłego roku minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow twierdził, że Moskwa jest gotowa rozpatrzyć problem rehabilitacji ofiar Katynia. Jeśli chodzi o stosunki z Polską i te pozwy, które rodziny oficerów zabitych w Lesie Katyńskim złożyły w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, to prowadzimy z polskim rządem bardzo konkretną, rzeczową rozmowę na ten smutny temat - powiedział.

Wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji wyemitowały trzy rozgłośnie: Echo Moskwy, Głos Rosji i Radio Rosji. Szef MSZ Rosji przypomniał, że Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, podjęła specjalną uchwałę w sprawie zbrodni katyńskiej. Gotowi jesteśmy rozpatrzyć absolutnie słusznie adresowaną do nas prośbę o rehabilitację tych ludzi - zadeklarował Ławrow.

Rehabilitacja o charakterze prawnym wszystkich ofiar Katynia to jeden z najważniejszych postulatów rodzin katyńskich wobec rosyjskich władz - tłumaczył w ubiegłym roku dr Ireneusz Kamiński, który wraz z innymi prawnikami reprezentuje przed strasburskim trybunałem krewnych ofiar zbrodni katyńskiej. Oskarżają władze Rosji o złamanie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Tylko rehabilitacja imienna

Rehabilitacja ofiar Katynia - zgodnie z rosyjskim prawem - mogłaby odbyć się na podstawie ustawy o rehabilitacji ofiar represji politycznych albo w drodze dekretu prezydenta Rosji. Wartość prawnej rehabilitacji polega na tym, że krewni ofiar będą mieli dostęp do dokumentów dotyczących ich bliskich, znajdujących się np. w nadal utajnionych 35 ze 183 tomów akt rosyjskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej prowadzonego do 2004 r. przez wojskową prokuraturę. Ponadto rehabilitacja oznacza także uznanie przez samych Rosjan, że zamordowani przez NKWD polscy obywatele nie są przestępcami.

Krewni ofiar zbrodni katyńskiej oczekują od władz Rosji wyraźnego stwierdzenia, że zamordowanie niemal 22 tys. polskich obywateli było zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, czyli zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości. Nie do przyjęcia jest także rehabilitacja inna niż imienna, czyli w rosyjskim dokumencie o rehabilitacji ofiary NKWD muszą być wymienione z imienia i nazwiska. Istotne jest również określenie przez rosyjskie władze, że to Stalin i najwyższe władze ZSRR, a nie tajemniczy wysocy funkcjonariusze NKWD ponoszą odpowiedzialność za zbrodnię katyńską - stwierdził Kamiński. Zaznaczył też, że próba nie indywidualnej rehabilitacji ofiar Katynia nie może być przez Rosjan usprawiedliwiana brakiem dokumentów, np. białoruskiej listy katyńskiej obejmującej dotąd nieznane ofiary zbrodni katyńskiej.