Warszawskie jednostki wojskowe od początku sierpnia przyjmują kandydatów na zawodowych szeregowych. Na chętnych czeka niemal tysiąc miejsc - donosi "Życie Warszawy".

Jak wyjaśnia na łamach gazety oficer prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa ppłk Mariusz Kubarek, w jednostkach podległych temu garnizonowi jest 378 stanowisk zawodowych szeregowych, z czego 312 jest już zajętych. W ciągu dwóch najbliższych miesięcy liczba wolnych etatów zwiększy się o 602.

Chętni będą mogli służyć m.in. w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym czy Batalionie Reprezentacyjnym wojska Polskiego. Armia potrzebuje m.in. techników, kierowców, informatyków, mechaników.

Gazeta podaje, że zawodowy szeregowy otrzyma na początek 1825 zł pensji, a do tego dodatek na zagospodarowanie równy 1782 zł, dodatek urlopowy (535 zł na członka rodziny) i in.