Zakończyły się problemy mieszkańców gminy Drezdenko w Lubuskiem z dostępem do wody pitnej. Skażony bakteriami z grupy coli wodociąg publiczny został zdezynfekowany, co potwierdziły badania kontrolne Sanepidu.

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w Drezdenku jest przydatna do spożycia - poinformowała Marzena Zasuwik, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku.

4 września w próbkach z publicznego wodociągu w Drezdenku Sanepid wykrył groźne dla zdrowia bakterie. Nakazał dezynfekcję wodociągu i wydał zakaz używania wody do celów spożywczych i gospodarczych.

W tej sytuacji gmina musiała zapewnić dostęp do pitnej wody dla 14,5 tys. mieszkańców. 7 września, po pierwszych badaniach, które wykazały zmniejszenie liczby bakterii, złagodzono środki ostrożności, dopuszczając warunkowo wodę do spożycia po przegotowaniu.

Stwierdzono, że przyczyną skażenia było zanieczyszczenie wody w jednej ze studni, będące następstwem prac remontowych. Po ich zakończeniu nie wykonano badań wody, która popłynęła do wodociągu publicznego.

Powody takiej sytuacji wyjaśnia m.in. prokuratura ze Strzelec Krajeńskich; prowadzi postępowanie pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób.

Prokurator ma sprawdzić, czy podczas procedur konserwacji i przełączania sieci do innego ujęcia nie doszło do nieprawidłowości, które w rezultacie skutkowały brakiem dostępu do wody dla ponad 14 tys. mieszkańców gminy przez kilka dni - poinformowały służby wojewody lubuskiego.

Administratorem publicznego wodociągu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku. Jego dyrektor Leszek Jaśków powiedział, że zaistniała sytuacja jest analizowana i będą z niej wyciągnięte wnioski.

Za pośrednictwem wodociągu publicznego w Drezdenku woda trafia do mieszkańców Drezdenka oraz miejscowości: Klesno, Kosin, Niegosław, Lipno, Osów, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Trzebicz Młyn, Gościm i Bagniewo.

Od początku września br. w woj. lubuskim problemy z wodą wystąpiły między innymi w gminach: Drezdenko, Cybinka i Kożuchów. W każdym przypadku w próbkach wody odkrywano bakterie coli. Po tych sygnałach, wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wezwał gospodarzy gmin do podjęcia działań w zakresie ochrony ujęć wody pitnej. Polecił również przeprowadzenie kontroli wszystkich ujęć wody na terenie lubuskiego; kontrole rozpoczną się w poniedziałek.

Czystość wody, z której korzystają mieszkańcy regionu ma kluczowe znaczenia dla ich bezpieczeństwa. Procedury obowiązujące podczas konserwacji i napraw sieci wodociągowej powinny być bezwzględnie przestrzegane - powiedział wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.