Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji mogą pracować w Polsce raz na pół roku przez 3 miesiące bez zezwolenia, tylko na podstawie odpowiedniej wizy. Dziś weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w tej sprawie.

Nowe przepisy mają ułatwić cudzoziemcom podejmowanie legalnej pracy i pomóc branżom o dużym zapotrzebowaniu na pracowników sezonowych - rolnictwu i budownictwu. Wiceminister pracy Kazimierz Kuberski zaznaczył, że uzyskanie wizy będzie dużo prostsze i tańsze niż dotychczasowe wydawanie zezwoleń na pracę. Obecnie przy złożeniu dokumentów trzeba zapłacić ponad 900 zł, w nowej procedurze opłata ma wynosić 100 złotych.

Warunkiem uzyskania wizy umożliwiającej pracę będzie załączenie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Potencjalny pracodawca będzie musiał zarejestrować je w powiatowym urzędzie pracy i dostarczyć pracownikowi. Formularz oświadczenia będzie dostępny w urzędach pracy i na stronie internetowej resortu.

Nowe rozporządzenie ma też pozwolić na legalizację pracy tym, którzy już pracują w Polsce na czarno. Jak powiedział zastępca dyrektora departamentu migracji MPiPS Janusz Grzyb, resort wprowadzając przepisy o oświadczeniu pracodawcy zakłada, że pracodawca i pracownik "już się wcześniej znali". Ministerstwo szacuje, że połowa z miliona Ukraińców otrzymujących rocznie wizy turystyczne, przyjeżdża, by pracować. Cały czarny rynek pracy ocenia na 1,3 mln osób. Uzyskanie wizy będzie możliwe tylko w konsulatach, nie można jej będzie otrzymać już na miejscu w Polsce.

Przy zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywały takie same zasady opodatkowania i ubezpieczeń jak w przypadku pracowników krajowych.

Znowelizowane rozporządzenie nie przewiduje pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w takim przypadku potrzebne byłoby uzyskanie - tak jak dotychczas - zezwolenia na pracę od wojewody.

Znowelizowane rozporządzenie będzie obowiązywać do końca 2009 roku. Rejestracja oświadczeń w urzędach pracy ma pozwolić na ocenę wpływu zatrudnienia cudzoziemców na rynek pracy. Senat pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy o rynku pracy, która m.in. umożliwi odejście od sztywnych opłat za pozwolenia na pracę.