Pierwsze zasiłki celowe do 6 tys. zł dla rodzin, które zostały poszkodowane przez ubiegłotygodniową wichurę na Podkarpaciu zostały już przekazane z budżetu wojewody podkarpackiego do gmin. Jest to łączna kwota prawie 436,5 tys. złotych.

Pomoc w tej transzy otrzyma 97 rodzin z terenu czterech gmin: Krasnego (59 rodzin) Czarnej z pow. łańcuckiego (33 rodziny), Chmielnika i Boguchwały (odpowiednio 3 i 2 rodziny). Każda z tych rodzin otrzyma pomoc do 6 tys. zł na najpilniejsze potrzeby.

Na konta tych gmin już zostały przekazane środki z budżetu wojewody. Nadal trwa weryfikacja protokołów z pozostałych gmin. Środki będą sukcesywnie przekazywane na ich konta - powiedziała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińk.

W wyniku nawałnicy, która przeszła nad Podkarpaciem w nocy z 13 na 14 sierpnia straty w budynkach mieszkalnych ponieśli mieszkańcy z terenu ośmiu gmin: Krasnego, gminy i miasta Łańcuta, Tyczyna, Czarnej w pow. łańcuckim, Boguchwały i Rzeszowa.

W poniedziałek do wojewody podkarpackiego trafiły protokoły z prac komisji gminnych dotyczące strat w wyniku nawałnicy, które są następnie weryfikowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na razie zweryfikowano protokoły z czterech gmin, do których już przekazano pieniądze. Kolejne protokoły będą weryfikowane na bieżąco.

Rzeczniczka dodała, że ze wstępnych szacunków gmin wynika, że poszkodowanych zostało 187 rodzin, a kwota zasiłków celowych do 6 tys. zł wynosi łącznie prawie 908 tys. zł.

Ponadto gminy do końca tygodnia powinny przesłać wnioski o zasiłki do 20 tys. zł i 100 tys. zł na odbudowę zniszczonych domów. Na podstawie zgłoszonych przez gminy potrzeb wojewoda wystąpi do ministra administracji i cyfryzacji o uruchomienie pomocy dla poszkodowanych rodzin.

Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie też uruchomiona dodatkowa pomoc na wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin najbardziej poszkodowanych
- dodała rzeczniczka.

(mal)