Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński spotka się we wtorek z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim. Zaproszenie na spotkanie wystosował szef MSWiA, w odpowiedzi na apel Hermelińskiego z końca lutego.

Szef PKW zapowiadał, że chce rozmawiać z Brudzińskim o kwestiach technicznych związanych m.in. z komisarzami wyborczymi, systemem przedstawiania kandydatów PKW na komisarzy, transmisjami online oraz kwestią urzędników wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego PKW ma powołać - na pięcioletnią kadencję - 100 komisarzy wyborczych spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.

Uchwalona w grudniu zeszłego roku nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła też wymóg transmisji z lokali wyborczych. Według noweli od rozpoczęcia pracy przez komisję ds. przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez komisję ds. ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego.