​Lekcje, na których dzieci i młodzież poznają zapisy Konstytucji RP, będą prowadzone we wrocławskich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. "To ważne, aby młodzi wrocławianie znali Konstytucję RP oraz wynikające z niej prawa i obowiązki" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Zajęcia, których tematem będzie Konstytucja RP, prowadzone będą w ramach podstawy programowej, a ich zakres będzie dostosowany do wieku i zainteresowań uczniów.

To ważne, aby młodzi wrocławianie znali Konstytucję RP oraz wynikające z niej prawa i obowiązki. Ten dokument dotyczy bowiem każdego z nas, bez wyjątku. A szkoły i przedszkola to miejsca, gdzie taka wiedza powinna być zgłębiana - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W przedszkolach i w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej tematyka zajęć będzie koncentrowała się wokół świąt narodowych; w klasach 4-8 temat Konstytucji RP będzie poruszany na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, na godzinach wychowawczych oraz na języku polskim; w szkołach ponadpodstawowych o Konstytucji RP będzie mowa na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, w niewielkim zakresie na języku polskim, przedsiębiorczości, a także na etyce - w zakresie praworządności i praw człowieka.

Nauczyciele otrzymali scenariusze takich zajęć. Jednak specyfika i forma ich przeprowadzania zależy już indywidualnie od prowadzącego - podkreślił Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Scenariusze zajęć "Konstytucja" opracowało Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.