Już ponad miesiąc polscy prokuratorzy czekają na ekstradycję z Ukrainy 38-letniego Gruzina, podejrzanego o zabójstwo na tle seksualnym 28-letniej łodzianki. Mamuka Ch. został zatrzymany za wschodnią granicą po ucieczce z Polski.

W tym śledztwie trwają przesłuchania innych podejrzanych i świadków, którzy do tej pory nie składali zeznań - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi - Krzysztof Kopania. Po uzyskaniu zgody ukraińskiego sądu na wydanie, mężczyzna zostanie przetransportowany do Polski i osadzony w areszcie. Przesłucha go prokurator. A jeszcze przed wdrożeniem poszukiwań, na wniosek poleskiej prokuratury, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 30 dni. Termin ten zacznie obowiązywać po przekroczeniu polskiej granicy.

Wcześniej w tej sprawie zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani: 44-letnia Białorusinka oraz 41- i 38-letni Gruzini. Odpowiadają m.in. za składanie fałszywych zeznań, niepowiadomienie o zbrodni i zacieranie śladów.

(ug)