Bez obniżenia bonifikaty nie byłbym w stanie realizować przedwyborczych obietnic - mówi Rafał Trzaskowski. W ten sposób prezydent Warszawy tłumaczy przegłosowanie swej propozycji przez Radę Warszawy, która zredukowała upust opłaty za przekształcenie w własność użytkowania wieczystego. W praktyce uchwała 20-krotnie podniosła tę opłatę.


Chodzi o obietnice wyborcze wówczas kandydata na prezydenta Warszawy, przede wszystkim o walkę ze smogiem, o pakiet senioralny, czy darmowe żłobki.

Rafał Trzaskowski tłumaczył, że wyższy upust oznacza ponad miliardowe obciążenie dla budżetu miasta, który nie jest w najlepszym stanie. A powodem - jak twierdzi  - są między innymi działania rządzącego w kraju Prawa i Sprawiedliwości.

Związane ze wzrostem cen energii, ze wzrostem cen utylizacji odpadów. One wszystkie powodują musimy szukać pieniędzy, żeby realizować sztandarowe, propozycje programowe - mówił.

Stołeczna opozycja nazywa natomiast obniżkę bonifikaty grabieżą i oszustwem wyborczym. Poprzednia Rada Warszawy przegłosowała wyższy upust w październiku, tuż przed wyborami samorządowymi.

W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Została ona przegłosowana przez Radę Warszawy. W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W projekcie uchwały zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc,., w czwartym 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku to bonifikata wyniesie 10 proc.

W opinii skarbnika miasta do uchwały napisano, że obniżenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spowoduje zmniejszenie negatywnych konsekwencji dla budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę blisko 1,7 mld zł.

Dariusz Figura (PiS) powiedział, że mamy do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem. Podkreślił, że w ciągu 12 lat pracy rady nie przypomina sobie takiego procedowania. Pytał radnych PO jak się czują oszukując wyborców. Mieszkańcy mieli prawo spodziewać się, że dotrzymacie słowa - mówił do radnych PO. Dodał, że mamy do czynienia z "klasycznym przykładem oszustwa wyborczego mieszkańców".

Jacek Ozdoba (PiS) zwrócił uwagę, że na sesji nie ma prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Sebastian Kaleta (PiS) zabierając głos, z mównicy zadzwonił do Trzaskowskiego, ale nie udało mu się porozmawiać z prezydentem stolicy.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Opracowanie: