Prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował Traktat Akcesyjny, dotyczący przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dokument został podpisany w połowie kwietnia u stóp Akropolu w Atenach przez przedstawicieli 15 państw członkowskich Unii i 10 krajów kandydujących.

By prezydent mógł dziś ratyfikować Traktat Akcesyjny, zgodę na to musieli wyrazić Polacy. Referendum europejskie przeprowadzono w naszym kraju 7 i 8 czerwca tego roku.

Za wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się prawie 77,5 proc. głosujących. Przeciwko było 22,5 proc. Frekwencja wyniosła niemal 59 proc.

Przed kilkoma dniami Sąd Najwyższy orzekł ważność referendum i dziś prezydent mógł już bez żadnych formalnych przeszkód ratyfikować dokument.

Foto: Archiwum RMF

23:35