Osieroconą czwórką dzieci z podkarpackiej Daliowej będą się opiekować ich dziadkowie - taka jest tymczasowa decyzja Sądu Rodzinnego w Krośnie. Będzie ona obowiązywać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Mama dzieci zginęła w sobotnim pożarze domu.

W sobotę matka wydostała czwórkę dzieci z płonącego domu. Potem wróciła do budynku. Strażacy, po dogaszeniu pożaru, odnaleźli ciało 35-latki. W starym domu spłonęło wszystko, co miała rodzina.

Caritas i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowały zbiórkę pieniędzy i darów dla dzieci.

Najbardziej potrzebne są im ubrania - ciepłe kurtki i zimowe buty. Niezbędne są również książki, zeszyty i plecaki do szkoły. Babci, która się nimi opiekuje, przydadzą się środki czystości oraz żywność o przedłużonym terminie przydatności do spożycia.

Pieniądze na pomoc dla dzieci można przelewać na specjalnie utworzone konto: PEKAO S. A. I O. Przemyśl 33 1240 2568 1111 0000 3629 7045 z dopiskiem "Pomoc dzieciom".

Na pomoc czekają dwie dziewczynki, 9- i 2,5-letnia oraz chłopcy w wieku 8 i 4 lat. W tej sprawie można też kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Jaśliskach. Numer telefonu: 13 43 105 89.

(abs)